КОНКУРС ЗА НАГРАДУ „ЗАВИЧАЈ МОЈИХ ПРЕДАКА”

Наше пријатељско удружење са територије општине Ливно, Удружење Огњена Марија Ливањска, објавило је конкурс за награду „Завичај мојих предака” за најбоље радове младих аутора у оквиру:

  • књижевних врста (есеј, путопис, кратка прича, поезија);
  • ликовног израза (сликање, цртежи, графика, вајарство);
  • фотографије.

На конкурсу могу учествовати аутори млађи од 18 година, радовима о завичају, који се, у контексту овог конкурса, односи на подручје општина Ливно и Грахово. Један аутор може конкурисати у свакој области, са највише три рада.
За књижевни израз радови се достављају на српском језику и ћириличном писму, у 5 примерака, а дозвољена дужина појединачног рукописа је највише 10.000 словних карактера са размацима. Уз радове ликовног израза и фотографије неопходно је доставити оригинал рад са 4 фотографије/копије, као и краћи опис рада.
Радови се достављају потписани шифром, коју учесник може формулисати по сопственом избору и која може укључивати слова и/или бројеве. Подаци о аутору достављају се у посебној коверти насловљеној шифром, затвореној, у којој се налази попуњен образац са подацима о аутору и то: име и презиме, датум рођења, адреса становања, контакт телефон, мејл адреса и краћа биографија аутора.
Образац за пријаву можете преузети у прилогу уз овај текст, или на сајту Удружења Огњена Марија Ливањска. Коверте са подацима о аутору и саме радове ставити у другу, већу коверту и послати путем поште на адресу: Удружење ОМЛ, ул. Милана Ракића бр. 14, 11271 Сурчин, са назнаком за конкурс „Завичај мојих предака”. Радови се не враћају.
Рок за достављање радова је 5. новембар 2019. године.
Жири ће изабрати у свакој категорији по три најбоља рада који ће бити награђени.
Информације о награђеним ауторима и делима биће објављене на страници Удружења Огњена Марија Ливањска – https://omlivanjska.com/ , као и страницама завичајних удружења која покривају подручја завичаја по овом конкурсу, извештају о
годишњим активностима Удружења ОМЛ и листу Српско коло.
Награде ће бити уручене у оквиру свечане манифестације коју организује Удружење ОМЛ или на годишњој скупштини Удружења ОМЛ. Награде се у свакој категорији састоје од плакете и новчаних износа:
 прва награда: златна плакета и новчани износ од 5.000 РСД;
 друга награда: сребрна плакета и новчани износ од 3.000 РСД;
 трећа награда: бронзана плакета и новчани износ од 2.000 РСД;
Сва питања у вези са конкурсом можете поставити на контакт телефоне Удружења Огњена Марија Ливањска 064/6130103 и 064/6155073.

Образац за пријаву
Конкурсна документација

Још занимљивих тема